TOYOTA ФИНАНС

Ugovor o zajmu

 


Nadalje, u Ugovoru o zajmu koji ste potpisali s HAMAG-BICRO-om, člankom 8 „Obveza vidljivosti“ je propisana obveza pridržavanja pravila vidljivosti i transparentnosti propisanih Poglavljem 2, članak 3, 4 i 5 Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 821/2014, te Prilogom II iste uredbe.

Nastavno na gore navedeno, preuzeli ste obvezu, gdje je god to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije
2. Logotip HAMAG-BICRO
3. Logotip „ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI“
4. Pripadajuću izjavu o sufinanciranju: 'Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“'

 


Molimo vas da oznake vidljivosti istaknite na web stranici/facebook stranici poduzetnika (ukoliko postoji) te da nam putem maila dostavite dokaze o provedenim mjerama vidljivosti.