Pravila korištenja Toyotinih internetskih stranica

TOYOTA ФИНАНС

Pristupom i korištenjem Toyotinih stranica prihvaćate ova pravila bez ograničenja i uvjeta. Zbog toga vaš pristup Toyotinim stranicama podliježe ovim pravilima kao i svim zakonima kojima je to regulirano.


Sadržaj
Toyotine internetske stranice sadrže podatke o Toyotinim proizvodima i Toyotinim promotivnim programima. Toyotini proizvodi ponudeni na ovim stranicama nude se samo u Hrvatskoj i samo u ovlaštenim Toyotinim prodajnim mjestima i servisima dok su promotivni programi opisani na ovim stranicama dostupni samo u navedenim razdobljima kod svih ovlaštenih partnera. 

Svi podaci na ovim internetskim stranicama prikazani su samo za informativne svrhe. Ove stranice ne smiju se koristiti kao zamjena za podatke koje možete dobiti u ovlaštenom Toyotinom prodajnom mjestu ili servisu. Podaci na ovim stranicama nisu pravno obvezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju.


Auto Čondić d.o.o. čini sve da osigura da podaci na ovim internetskim stranicama budu točni, ali točnost nije moguće jamčiti i Auto Čondić d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost niti izvornost bilo kojeg podatka sadržanog na ovim stranicama. Ove stranice i svi podaci i materijali na njima sadržani su takvi kakvi jesu, bez bilo kakvih jamstava, eksplicitnih ili implicitnih. 

Auto Čondić d.o.o. pridržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, modela, opreme, specifikacija ili raspoloživosti.

Cijene Toyotinih proizvoda
Cijene koje su sadržane na ovim stranicama ili ih kroz njih možete dobiti informativnog su karaktera i ne predstavljaju ponudu za prodaju Toyotinih proizvoda te nisu obvezujuće za ovlaštena Toyotina prodajna mjesta i servise. Kupovina bilo kojeg Toyotinog proizvoda mora biti predmet uvjeta i odredbi posebnog kupoprodajnog ugovora.

Korištenje tehnologije znacki (engl. cookie)
Auto Čondić d.o.o. koristi 'cookie' da bi mogao pratiti put kojim ste došli do Toyotinih stranica, da bismo lakše pratili rad korisnika na ovim stranicama te da bismo mogli ocijeniti i unaprijediti Toyotine stranice kako bi vam bile od veće pomoći. Auto Čondić d.o.o. putem ove tehnologije ne bilježi podatke o pojedinom korisniku pa se nikakav podatak o vama osobno neće sačuvati niti koristiti. Imajte na umu da možete podesiti svoj program za pretraživanje tako da ne prihvaca 'cookie' ili da vas upozori u slučaju da su vam poslane.

Korištenje konfiguratora automobila
Konfigurator automobila je alat koji pomaže vama, ali i pridonosi promociji Toyotinih proizvoda. Podaci koje pruža konfigurator su informativnog karaktera. Auto Čondić d.o.o. ne jamči točnost, potpunost ili izvornost slike ili prikaza Toyotinih proizvoda prikazanih u konfiguratoru u odnosu na Toyotine proizvode u stvarnosti. 

Auto Čondić d.o.o. pridržava pravo izmjene konfiguratora automobila u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili objašnjenja.


Privatnost i zaštita osobnih podataka
Auto Čondić d.o.o. poštuje privatnost korisnika i štiti osobne podatke, koje posredujete preko Toyotinih internetskih stranica u skladu sa svim važećim i obavezujućim zakonima i propisima sa područja zaštite osobnih podataka, naročito sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Auto Čondić d.o.o. osobne podatke obrađuje na način, određen sa s Općom politikom zaštite privatnosti i podataka Toyota, koja je pristupna na http://www.autocondic.hr/termsofuse/ gdje su opisane i mogućnosti te prava korisnika u odnosu na njegove osobne podatke.

Obavijest o zaštiti autorskih prava, industrijskog i intelektualnog vlasništva
Prikaz i svi sadržaji na ovim stranicama zašticeni su propisima industrijskog i intelektualnog vlasništva. Smijete koristiti samo podatke, tekst, slike ili crteže sadržane na ovim stranicama za osobne, nekomercijalne potrebe te ih ne smijete reproducirati, mijenjati, slati, zloupotrebljavati niti objavljivati, djelomicno ili u cijelosti, za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja Auto Čondić d.o.o., osim za pregledavanje.

Autorska prava, industrijsko i intelektualno vlasništvo
Prezentacija i svi sadržaji na stranicama (uključujući i web kod) zaštićeni su industrijskim i intelektualnim vlasništvom. Informacije, tekst, slike, kod i grafike sadržane na ovim stranicama možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Zabranjeno je reproduciranje, modificiranje, prenošenje, objavljivanje, u cijelosti ili samo dio, za bilo koju namjenu bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke TME, osim za promatranje.

Ograničeno korištenje slika sa službenih Toyotinih internetskih stranica
Auto Čondić d.o.o. prepoznaje prirodu interneta kao medija na kojem se dijele podaci i dopušta pojedincima samo reprodukciju slika s Toyotinih stranica uz uvjet podnošenja zahtjeva administratoru ovih stranica na adresu info@toyota.hr. Za vašu obavijest kriteriji za ocjenjivanje bilo kojeg zahtjeva temelje se, izmedu ostalog na ovome:

- internetske stranice nisu komercijalne; 
- internetske stranice daju pozitivnu sliku marke Toyota i Toyotinih proizvoda; 
- internetske stranice ne sadrže nepristojne ili nezakonite materijale; 
- slike ostaju neizmijenjene (bez dodatnog teksta na slikama, bez lijepljenja slika, izmjene boja ili izobličavanja i drugo); 
- smiju se reproducirati samo slike koje predstavljaju proizvode koje je proizvela Toyota, posebno, ne smiju se reproducirati dijelovi predstavljanja i vizualnog uredenja Toyotinih stranica; 
- broj reproduciranih slika mora biti razuman i sukladan namjeni internetskih stranica; 
- vlasnik autorskih prava mora biti naveden na sljedeći način: 'Copyright© Auto Čondić d.o.o.'; 
- izvor slika mora biti naveden hipervezon na Toyotine stranice; 
- korištenjem slika pojedinac ili organizacija slažu se da im se Auto Čondić d.o.o. obrati radi uspostavljanja veze s Toyotinih stranica na njihove stranice. 

Trgovački znakovi
Svi trgovački znakovi, logotipi i servisne marke prikazane na ovim stranicama vlasništvo su Toyota Motor Corporation, TME, Auto Čondić d.o.o. ili trećih osoba. Ne smijete ih koristiti, trajno preuzimati, umnožavati ili distribuirati na bilo koji nacin bez pisanog odobrenja Toyota Motor Corporation, TME, Auto Čondić d.o.o. ili trećih osoba, sukladno okolnostima.

Hiperveze (linkovi)
Toyotine stranice možda sadrže hipertekstne poveznice na druge internetske stranice koje su potpuno neovisne od ovih. Auto Čondić d.o.o. ne jamči točnost, potpunost ni izvornost podataka sadržanih u takvoj hipertekstnoj poveznici ili drugim internetskim stranicama te je pristup drugim internetskim stranicama povezanim s Toyotinim u potpunosti na rizik korisnika.

Ogranicenje odgovornosti
Auto Čondić d.o.o. posebno odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili posebnu štetu proizašlu iz ili na bilo koji način povezanu s pristupom ili korištenjem Toyotinih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak ili oštećenje uslijed djelovanja virusa na vašu racunalnu opremu ili vaše oslanjanje na podatke dobivene kroz Toyotine internetske stranice.

Osvježavanje podataka i pravila
Auto Čondić d.o.o. pridržava pravo dopune i izmjene ovih pravila u bilo kojem trenutku kako to poslovanje bude zahtijevalo te vas pozivamo da posjetite ove stranice i provjerite pravila svaki put kada dodete na Toyotine stranice.

Primljeni podaci
Slanjem bilo kakvih izjava u vezi Toyotinih internetskih stranica prihvaćate da Toyota pridržava potpuno diskreciono pravo mijenjati, besplatno objaviti ili ne objaviti uopce na ovim stranicama dobivene izjave. Toyota ne prihvaća bilo kakvu odgovornost u pogledu sadržaja poruka objavljenih na ovim stranicama.

Toyota modeli
Oprema na vozilu i njena dostupnost ovisi o lokalnim uvjetima (neka prikazana vozila mogu sadržavati opremu koja nije dio standardne opreme, pogledajte cjenik, specifikaciju opremu za detaljne informacije). Sve informacije te vrste mogu se dobiti od najbližeg ovlaštenog Toyota partnera. Navedene cijene su konačne sa uključenim posebnim porezom na motorna vozila i PDV-om. Sve doplate opcija odnose se na preporučenu cijenu, za konačnu cijenu s opcijama kontaktirajte Toyota partnera.